فنلاند یکی از کشورهای بسیار زیبا با آب و هوای سرد مانند کشورهای سوئد ، دانمارک و نروژ است

ولی مسئله آب و هوا تنها عامل انتخاب مسیر مهاجرت نیست . از لحاظ وسعت درمقایسه با کشورهای بزرگی چون آمریکا و آلمان و ... ، فنلاند کشور کوچکی می باشد که دارای سیستم گرایش سوسیالیزم و دموکراسی و جزو کشورهای اسکاندیناوی است . فنلاند هم مثل خیلی از کشورهای دیگر از طریق سرمایه گذاری ، کار ، تحصیل و انواع روشهای مرتبط با پناهندگی ازدواج و گاهاً تولد ، آثاری را برای متقاضی ایجاد می کند که در نهایت منجر به اقامت دائم و تابعیت می شود .

فنلاند یکی از کشورهای زیبای اسکاندیناوی

کشورهایی که جزو اسکاندیناوی هستند از همه لحاظ عالی هستند و تنها موردی که در مقایسه با دیگر کشورها مثل اتریش ، هلند ، آلمان هست بالا بودن هزینه ها میباشد .

فنلاند نظام بسیار قوی دارد و اگر شما بتوانید ایده های درستی را برای کار بعنوان کارآفرین یا  (Entrepreneur)داشته باشید میتوانید درخواست اقامت کنید . 

اینکه صرفاً فنلاند کشورعالی هست نباید اکتفا کرد و همیشه باید چند کشور را کنارهم قرار داد و مقایسه کرد تا بتوانید درمورد مهاجرت به آن راه درست را انتخاب کنید . توصیه میکنم کشوهایی و برای مهاجرت انتخاب کنید که آب و هوای خوبی و داشته باشند ، نه آن دسته از کشورهایی که 6 ماه شب و 6ماه روز باشد با اخلاق و خصوصیت ما ایرانی ها جور درنمی آید .

سیستم مدیریت کشور فنلاند عالی اداره می شود به گونه ای نرخ بیکاری دراین کشور4% یا 5% می باشد .