وضعیت درآمد مشاغل مختلف در آلمان۲۰۱۹

وضعیت درآمد مشاغل مختلف در آلمان۲۰۱۹

حقوق در آلمان بین۶۳۰یورو در ماه (حداقل حقوق و دستمزد) تا۲۰۵۹۷یورو در ماه (حداکثر حقوق و دستمزد) متغیر است.حقوق و دستمزد متوسط۴۸۳۷یورو در ماه است، نیمی از جمعیت داراری درآمد کمتر از۴۸۳۷یورو در ماه می باشند. میانه نشان دهنده ارزش حقوق و دستمزد متوسط جامعه است.بر اساس دیاگرام دستمزد،۲۵%از جمعیت کمتر از۲۴۶۰یورو در آمد دارند و۷۵درصد از آن ها بیشتر از۲۴۶۰یورو درآمد دارند. و همچنین بر اساس این دیاگرام۷۵درصد از جامعه کمتر از۱۳۷۳۴یورو درآمد دارند و۲۵درصد مابقی داراری بیشتر از۱۳۷۳۴یورو درآمد می باشند.
•    پزشک: ۸۴۰۰۰ یورو
•    بانکدار: ۷۰۰۰۰ یورو
•    مهندس: ۶۶۰۰۰ یورو
•    آی تی: ۶۴۰۰۰ یورو
•    وکالت: ۶۳۰۰۰ یورو
•    تحقیقات علمی: ۵۶۰۰۰ یورو
•    نقل و انتقال: ۵۴۰۰۰ یورو
•    طراحی معاری: ۴۷۰۰۰ یورو
•    مدیریت: ۴۱۰۰۰ یورو
•    مراقبت های پزشکی: ۳۸۰۰۰ یورو

در آمد ها در آلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.