مجله الو

وضعیت درآمد مشاغل مختلف در آلمان۲۰۱۹

وضعیت درآمد مشاغل مختلف در آلمان۲۰۱۹

حقوق در آلمان بین۶۳۰یورو در ماه (حداقل حقوق و دستمزد) تا۲۰۵۹۷یورو در ماه (حداکثر حقوق و دستمزد) متغیر است.حقوق و ...

دوران پسا کرونا و تمایل کشورها برای جذب نیروی کار

دوران کرونا درکشورهای مختلف باعث شده است که نیاز به نیروی کار شدیدتر حس شود. ازبین رفتن بسیاری از پرسنل ...

مهاجرت از طریق استخدام و کاردر کشورهای اروپایی

سوالی که همواره مطرح است این موضوع می باشد که آیا مسیر مهاجرت به اروپا از طریق مطمئن تری هم ...

مصاحبه با پناهندگان در آلمان

این فیلم مصاحبه و گفت و گو کاملا مستند میباشد و از پناهندگانی که در آلمان هستند  صحبت های این ...
سایت قدیم
فارسی
f