خدمت دیگر الو ویزا برای رفاه حال  متقاضیان در روند پرونده ها

پس از سال ها برخورد با انواع متقاضیان، آشنا شدن با انواع روحیات ، شخصیت ها ، فرهنگ ها و ملیت های مختلف پس از گوش دادن به انتقادات و پیشنهادات هزاران متقاضی در ۲ دهه اخیر ، با نظر کارشناسان مجموعه و آسیب شناسی های صورت گرفته متوجه شدیم که متقاضیان پرونده های موسسه بهتر است از روند گام به گام پرونده در جریان خود مطلع شوند.

لذا مکانیسمی سیستماتیک در راستای حفظ رضایت حداکثری مخاطبین طراحی کردیم که بعد از عقد قرار داد با موسسه سامانه جامعی با رمز عبور شخصی در اختیار شما قرار می گرفت که اینک این سامانه به سیکل ابلاغ متصل گردیده و کوچکترین تراکنش های مربوط به هر پرونده و تمام زحمات کارشناسان چه در دفاتر ایران و چه دفاتر خارج کشور ، با تاخیر حداکثر ۳ روز از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع صاحب پرونده خواهد رسید.

 

امید است این سامانه پر زحمت ، گام دیگری باشد در جهت نشان دادن حسن نیت وصداقت مجموعه و در نهایت رضایت قلبی شما که این موضوع مهمترین مساله برای مدیران مجموعه می باشد.

آموزش دریافت وقت مشاوره

آموزش ارسال تیکیت در سامانه