بخواه تا بشود
ASK TO BE

سوگند به شرافتمان تا وقتی بنیان گذار قوانین

و روش های مهاجرتی ایران هستیم

نمی گذاریم کسی زیان ببیند

کاریابی بین المللی یونس با نام تجاری اِلو ویزا اولین موسسه کاریابی بین المللی ثبت شده در ایران

تنها موسسه کاریابی بین المللی در ایران با جاب آفرهای انحصاری از کارفرماهای اروپایی و کانادایی

اِلو ویزا تنها کارگزار رسمی ایرانی اعزام نیروی کار از طریق دوره های کمک پرستاری به کشور آلمان

تنها موسسه مهاجرتی در ایران که برای دریافت ویزای کار با کارفرمای خارجی قرارداد همکاری دارد. 

خدمات ویژه اِلو ویزا

آمار دی ماه ۱۴۰۰

تماس

۶۷۴۳

مشاوره

۵۶۷

ویزا

۲۹

ثبت نام در سامانه

۳۹۷۹

آرشیو مطالب