بخواه تا بشود
ASK TO BE

سوگند به شرافتمان تا وقتی بنیان گذار قوانین

و روش های مهاجرتی ایران هستیم

نمی گذاریم کسی زیان ببیند

اولین آژانس کاریابی در ایران

کاریابی بین‌المللی اِلوویزا اولین موسسه‌های کاریابی بین‌المللی ثبت شده در ایران

جاب آفرهای انحصاری

تنها موسسه کاریابی بین‌المللی در ایران با جاب آفرهای انحصاری از کارفرماهای اروپایی و کانادایی

تنها کارگزار رسمی اعزام نیروی کمک پرستاری

اِلو ویزا تنها کارگزار رسمی ایرانی اعزام نیروی کار از طریق دوره‌های کمک پرستاری به کشور آلمان

ویزای کار با قرارداد همکاری با کارفرما

تنها موسسه مهاجرتی در ایران که برای دریافت ویزای کار با کارفرمای خارجی قرارداد همکاری دارد. 

خدمات ویژه اِلو ویزا

آمار دی ماه ۱۴۰۰

۰
تماس

۰
مشاوره

۰
ویزا

۰
ثبت نام در سامانه​
آخرین مقالات